home

Welkom bij de Groene Harttrimclub Gouda.

 

Bericht van de voorzitter , 3 april 2021!

Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,

Het is de stille week dat ik u schrijf, maar het is dit hele voorjaar al stil geweest. Noodgedwongen, omdat het coronavirus na de eerste golf in het aantal besmettingen nog een tweede en derde golf veroorzaakte.

In het najaar was ik optimistisch dat we in 2020 weer zouden kunnen sporten. Mijn vrouw en ik gingen weer zwemmen in het Groenhovenbad. Dat kon een tijd lang omdat er genoeg veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Maar het stopte in december toen de regering haar maatregelen aanscherpte.

Nog steeds is het gissen wanneer we onze activiteiten weer kunnen opstarten. We hopen dat de regering een aantal maatregelen – waaronder het verbod op binnensporten –  gaat versoepelen voor degenen die al gevaccineerd zijn. Maar of dat gaat gebeuren en wanneer, dat weten we niet. Afgezien van wat de regering gaat beslissen, hebben we ook te maken met de beschikbaarheid van de gymzalen van de Driestar en de beschikbaarheid van het Groenhovenbad. Gymzalen worden soms gebruikt om les te kunnen geven met 1,5 meter afstand tussen de leerlingen.

Ik wens u mede namens de andere leden van het bestuur goede Paasdagen toe en ik hoop dat we spoedig weer de activiteiten van onze vereniging kunnen opstarten.

Jan Kasdorp, voorzitter

 

 

Wij zijn een recreatieve sportvereniging voor hartpatiënten, diabetespatiënten en anderen met een beperkte belastbaarheid.

Tijdens de revalidatie na uw ziekenhuisopname maakte u al kennis met sport en spel. Onze trimclub biedt u de mogelijkheid om hiermee door te gaan onder professionele begeleiding.

Een uurtje sporten in de week werkt ontspannend en is goed voor de conditie. En door samen te sporten motiveert u elkaar. Ook is het goed om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Ons motto luidt:

Alles mag, niets moet”

Onze vereniging is in 1982 opgericht en aangesloten bij de landelijke organisatie  “Harteraad”.
Ingeschreven als patiëntenvereniging bij de KvK onder nr. 4065114 (SBI-code 88999).