home

Welkom bij de Groene Harttrimclub Gouda.

COVID -19  We gaan voorzichtig aan  weer opstarten!  zie hiervoor nieuwsbrief nr. 14 van 10 augustus 2021.
Het zwemmen begint weer op 9 september 2021 in het Groenhovenbad.
De eerste sportavond na de zomervakantie is  14 september 2021 in de gymzalen van de Driestar.

Wij zijn een recreatieve sportvereniging voor hartpatiënten, diabetespatiënten en anderen met een beperkte belastbaarheid.

Tijdens de revalidatie na uw ziekenhuisopname maakte u al kennis met sport en spel. Onze trimclub biedt u de mogelijkheid om hiermee door te gaan onder professionele begeleiding.

Een uurtje sporten in de week werkt ontspannend en is goed voor de conditie. En door samen te sporten motiveert u elkaar. Ook is het goed om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Ons motto luidt:

Alles mag, niets moet”

Onze vereniging is in 1982 opgericht en aangesloten bij de landelijke organisatie  “Harteraad”.
Ingeschreven als patiëntenvereniging bij de KvK onder nr. 4065114 (SBI-code 88999).