home

Welkom bij de Groene Harttrimclub Gouda.

 

BELANGRIJKE  MEDEDELING , 5 augustus 2020!

In september proberen wij de draad weer op te pakken en starten weer met zwemmen en trimmen conform de richtlijnen RIVM, Harteraad en Sport.Gouda, tenzij de overheid met andere richtlijnen komt.
 1. We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en grote voorzichtigheid betrachten.
 2. We beginnen weer op 4 september met zwemmen en op 8 september met trimmen.
 3. Voor het trimmen geldt dat we eerst met elke groep overleggen in aanwezigheid van de sportleider en een bestuurslid. Aan de orde komen de volgende punten:
  1. Vinden de leden het verantwoord om weer te gaan sporten?
  2. Vinden zij het verantwoord om spelvormen te doen en dus dichter bij elkaar te komen?
  3. Volgens het coronaprotocol mogen er maar 5 personen tegelijk in de kleedkamer zijn. Hoe doen we dat?
  4. Welk programma is passend voor de groep, zodat iedereen zich veilig kan voelen?
 4. Voor het zwemmen willen we net zo handelen, alleen in verband met de vakantietijd, moet er eind augustus nog met Freek en Marco overlegd worden.

Zie nieuwsbrief nummer 8 van 5 augustus 2020.

—————————————–

Wij zijn een recreatieve sportvereniging voor hartpatiënten, diabetespatiënten en anderen met een beperkte belastbaarheid.

Tijdens de revalidatie na uw ziekenhuisopname maakte u al kennis met sport en spel. Onze trimclub biedt u de mogelijkheid om hiermee door te gaan onder professionele begeleiding.

Een uurtje sporten in de week werkt ontspannend en is goed voor de conditie. En door samen te sporten motiveert u elkaar. Ook is het goed om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Ons motto luidt:

Alles mag, niets moet”

Onze vereniging is in 1982 opgericht en aangesloten bij de landelijke organisatie  “Harteraad”.
Ingeschreven als patiëntenvereniging bij de KvK onder nr. 4065114 (SBI-code 88999).